ZNKR Delegation

ZNKR Official Delegation

20th European Jodo Championships - Stevenage 2022

Fujisaki Koro
Fujisaki Koro
Hanshi Hachidan
Kojiro Koichi
Kojiro Koichi
Hanshi Hachidan
Murakami Naotaka
Murakami Naotaka
Hanshi Hachidan

EKF Delegation

EKF Official Delegation

20th European Jodo Championships - Stevenage 2022

René van Amersfoort
Kathryn Cassidy
Spyridon Drosoulakis
Jean-Pierre Labru

Schedule

Subject to Change